Personlarm ökar tryggheten

Inom många kommuner så har vissa utsatta medarbetare inom den offentliga förvaltingen tillgång till personlarm. Det är något som de flesta inom denna verksamhet känner som en extra trygghet. Även inom många företag där personalen jobbar med något dom kan vara lite högre risk erbjuder oftast sin personal personlarm.

Att hitta en bra leverantör av personlarm är inte alltid det lättaste då det finns ganska många leverantörer som erbjuder detta. För att få tag i ett personlarm som passar just er verksamhet så kan det vara bra att undersöka och ta kontakt med de företag som levererar dessa och be om ett förslag och även själv få berätta vad man har för krav på de personlarmen som man själv behöver. Oftast så kan företaget ifråga även komma och besöka dig och därigenom utreda vilket behov ni har både i antal personlarm och vad det ska användas till. I vår verksamhet så har idag fem st personer personlarm och vi är väldigt nöjda med den leverantör som vi valde. Efter inte så mycket undersökningsarbete så hittade vi en leverantör som kändes trygg och säker att arbeta med. Vi fick direkt en bra kontakt som hjälpte oss hela vägen framåt med vad som krävdes och vilket behov vi hade så de kan jag verkligen rekommendera. Det finns även personlarm med GPS. De personlarmen med GPS tycker vi är att föredra. Lycka till med sökandet efter en bra leverantör av personlarm.