Riskbedömning på arbetsplatsen

riskbedömning

Undersöka

Säkerhet på arbetsplatsen kan uppnås genom effektiv undersökning av potentiella risker. Det första steget är att identifiera de potentiella parter som kan ta skada av riskerna. Helst bör du fokusera på grupper snarare än att lista varje individ. Du måste också bestämma sannolikheten för skada och hur du kontrollerar den.

Det är viktigt att regelbundet se över företagets riskanalys löpande. Detta kommer att säkerställa att du håller dig uppdaterad och i linje med ny lagstiftning, samt hjälper till att minska eventuella risker som kan finnas. Du kan använda olika verktyg och program för att skapa en riskbedömning och hantera undersökningen av eventuella faror på arbetsplatsen. Den här programvaran används av juridiska team, företagssäkerhetsteam, HR- och personalrelationer, samt efterlevnads- och säkerhetsteam för att identifiera och bedöma risker.

Syftet med en arbetsplatsutredning är att fastställa orsakerna till en incident, identifiera arbetsmomentet som orsakade incidenten och skapa en lösning för campus eller avdelning. Denna förebyggande åtgärdsprocess syftar till att förbättra arbetsmiljön och de anställdas moral. Ett utredningsteam bör samarbeta med alla anställda, inte bara ledningen.

Vidta åtgärder

Innan du genomför några förändringar på arbetsplatsen, ta dig tid att se över farorna och riskerna. Du bör också söka input från arbetare för att hjälpa dig identifiera potentiella faror. Vissa faror kan lätt identifieras; andra kan behöva hjälp av en utomstående professionell. Genom att prata med anställda kan du bestämma de bästa sätten att eliminera dessa faror och risker.

Du bör registrera alla viktiga fynd från riskbedömningen. Du bör dock inte bara registrera uppgifterna på papper. Du bör också se till att hålla din riskbedömning uppdaterad och baserat på eventuella förändringar som har skett på arbetsplatsen. Detta hjälper dig att minimera risken för en potentiell incident.

Riskbedömning är en pågående process. Syftet är att eliminera eller minska faror som utgör en risk för hälsa och säkerhet. Vissa risker kräver dock ett annat tillvägagångssätt, både på grund av deras komplexitet och juridiska krav. Till exempel är buller en fara som kräver ett specifikt tillvägagångssätt för kontroll.