Vad gäller när man ska låna till bil?

Går man in på nätet kan man se att de flesta banker och kreditinstitut är beredda att låna ut pengar vid bilköp. Här gäller samma grundregler som vid all kreditgivning.

Först bedömer man om kunden är kreditvärdig, det vill säga kan förväntas sköta sina åtaganden mot kreditgivare. Nästa steg blir att titta på vilken säkerhet kunden kan lämna. Vid bilköp är det standardmässigt så att bilen lämnas som säkerhet under lånets löptid.

Det finns några ytterligare grundförutsättningar man bör vara medveten om när man vill låna pengar för att köpa bil.

En är att det gäller delvis olika regler om man köper nytt eller begagnat. En annan är att det är skillnad om man köper av en auktoriserad bilhandlare eller av en privatperson.

Köper man en ny bil sker detta alltid av en auktoriserad återförsäljare. I sådana fall finns det alltid en möjlighet att begagna sig av de förmånliga lånevillkor som denne återförsäljare kan lämna. Det handlar kanske inte så mycket om räntan som om övriga villkor. Man blir ofta erbjuden särskilda förmåner vid olika inköp: drivmedel, reservdelar, service och så vidare.

Vid köp av en begagnad bil är det skäl att gå in och titta igenom de olika låneerbjudandena som finns på nätet. Det finns erbjudanden om att få låna upp till 350 000 kronor utan bilen som säkerhet ned till 30 000 kronor med bilen som säkerhet och alla variationer däremellan. Glöm dock inte huvudregeln: det är i första hand kundens kreditvärdighet som avgör!