Säkerhetsdörrar

Dessvärre är det i dagens läge många som tror att deras dörr är tillräcklig. De flesta gör inte någonting åt det förrän det redan är försent, då en olycka redan har inträffat. Problemet är låg kännedom och gammal vana men tiderna har förändrats.  Förmodligen är huvuddörren till ditt hus lika gammal som huset du bor i och därför tillverkad enligt dåtidens standard.Besök dörrtillverkaren Torterolo & Re på www.torteroloere.se

Samtidigt som kännedomen om säkerhetsdörrar är extremt låg så ökar antalet inbrott i dagens samhälle. Idag är de flesta boenden fyllda med värdefulla tekniska prylkar och smycken. Det vore ganska logiskt om man med tiden som man köper dyrare saker även ser till att ha en säkrare och bättre dörr. Även bränder har blivit fler och farligare eftersom att det finns fler material som kan ge upphov till giftig rök.

Säkerhetsdörrar gör det nästintill omöjligt för tjuvar att bryta sig in samtidigt som de stänger ute de mest oljud, dofter och förhindrar drag. De är även ett väldigt bra brandskydd och är rörtäta.