Luftavfuktare

En luftavfuktare eller luftavfuktare från Mitsubishi och Canvac fungerar på liknande sätt som en luftkonditioneringsapparat. Deras principer är den samma, dock befinner sig den varma rörslingan utanför rummet eller huset som ska kylas vid luftavfuktning.

För att förklara hur en luftavfuktare fungerar kan man jämföra det med bland annat en kall läskflaska som placeras i ett varmt rum.
Du tar en kall läskflaska från kylen och placerar den på ett bord i ett varmt rum. Efter ett tag kommer du upptäcka att de bildats kondens. Om rummet är tillräckligt fuktigt kan man efter ett tag se att det har bildats en liten pöl under flaskan. Samma sak kan observeras på kallvattenledningar i ett varmt och fuktigt badrum till exempel. Detta beror på att luft som kyls ner avger fukt.
Luftavfuktaren ser därför till att kondensera fukten i luften på en kylig yta.

En fläkt drar in luften över en kall rörslinga, varvid fukt kondenseras och droppar ner i en behållare. Sedan får den avfuktade luften passera över en varm rörslinga och värms då upp igen.